برای شرکت درنا صنعت برتر به  چند نیرو کارگر ساده و کارگر فنی ماهر نیازمند هستیم.

رزومه خود را برای استخدام در یک محیط پر انرژی به ایمیل شرکت dornasanat@yahoo.com ارسال کنید

[ninja_form id=”3″]