درنا صنعت

تسمه مدل T-C1

_ضد سایش از نوع اجدار یا ساده
_در ابعاد مختلف قابل سفارش است
_تسمه نقاله دارای روکش اسفنج یا لاستیک
درنا صنعت

تسمه مدل T-C2

_ضد سایش از نوع اجدار یا ساده
_در ابعاد مختلف قابل سفارش است
_تسمه نقاله دارای روکش اسفنج یا لاستیک