بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

زمان رویداد: 9 تا 12 مهر ماه 1400

مکان غرفه: سالن 35، غرفه 15

چهارمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فراورده سلولزی و ماشین آلات وابسته

زمان رویداد: 31 خرداد تا 3 تیر ماه 1400

مکان غرفه: سالن 35، غرفه 19A